Het arbeidscontract, wat moet je erover weten?

Op het ogenblik dat er sprake is van een samenwerking tussen enerzijds een werkgever en anderzijds een werknemer dien je er op toe te zien dat de bepaalde afspraken vastgelegd worden in een arbeidscontract of in een arbeidsovereenkomst. Dat is nodig omdat er mogelijks op een bepaald punt in de toekomst discussie kan ontstaan over hetgeen wat is afgesproken. Bovendien is het zo dat goede afspraken goede vrienden maken. In ieder geval, zou jij graag meer te weten willen komen over de arbeidsovereenkomst die afgesloten wordt bij professionele situaties? Dan is het zonder meer een aanrader om de informatie aangegeven op deze pagina nog even verder te ontdekken.

Wat is een arbeidscontract?

Laat ons om te beginnen eerst even kijken naar wat een arbeidscontract nu eigenlijk precies is. Het gaat hierbij om een contract dat wordt opgesteld tussen twee partijen, namelijk:

  1. De werkgever als de eerste partij;
  2. De werknemer als de tweede partij;

Voor het contract geldt dat ze er op toe moet zien dat de gemaakte (mondelinge) afspraken nagekomen worden. Bovendien is het op deze manier ook voor iedereen duidelijk onder welke voorwaarden de samenwerking werd aangegaan. Bij het opstellen van een dergelijk contract is het zeer belangrijk om niet alleen een goede taakomschrijving aan te geven, daarnaast spreekt het voor zich dat ook het vermelden van de correcte verloning van cruciaal belang is.

Hoe wordt zo’n contract opgesteld?

Voor het opstellen van een arbeidscontract geldt dat het op verschillende manieren kan gebeuren. Om te beginnen is het bijvoorbeeld van essentieel belang om er op toe te zien dat zo’n contract is opgemaakt door een jurist of iemand met op z’n minst kennis van zaken. Voor heel wat ondernemers geldt dat ze zomaar even vluchtig zelf iets op papier zetten. Daarnaast komt het ook niet zelden voor dat er zomaar een concept van het internet wordt afgehaald. Dit alles is helemaal niet interessant. Dit althans niet zonder dat je er zeker van kan zijn dat een jurist het document heeft opgemaakt. Anders bestaat het risico dat er bepaalde zaken in het contract worden aangehaald die helemaal niet correct zijn. De risico’s die je hierdoor loopt spreken uiteraard voor zich.

Wat moet er zeker allemaal in vermeld worden?

Wil je er toch graag voor kiezen om zelf een arbeidscontract op te stellen? Dat is natuurlijk mogelijk. In dat geval kan je ervoor kiezen om een blik te werpen op één van de verschillende voorbeeldcontracten die op het internet zijn terug te vinden. Dit gezegd hebbende hoeven deze voorbeelden helemaal niet de beste keuze te zijn voor jouw specifieke onderneming. Elke situatie waarin er bijvoorbeeld een nieuw personeelslid wordt aangeworven kan verschillend zijn. Bovendien spreekt het voor zich dat ook niet elke job over dezelfde eisen beschikt, integendeel.

Ondanks het feit dat het zeer aanlokkelijk kan zijn om een gratis proefcontract van het internet af te halen blijven we het belang benadrukken om een beroep te doen op de diensten van een jurist. Het arbeidscontract is een bijzonder belangrijk document voor alle betrokken partijen waardoor je volgens ons naar alle waarschijnlijkheid toch echt niets aan het toeval over zal willen laten. Vraag nu jouw arbeidscontract aan op www.rocketlawyer.com.